donderdag 15 mei 2014

Geen hemd aan het lijf

De volledige brief die vader van der Poel schreef op 17 september willen wij u toch niet onthouden. Dit keer gaat het over zijn zoontje Cor. Door erbarmelijke omstandigheden in huize van der Poel kan hij niet naar school.
“… Dat zijn zoontje Cor oud 7 jaar schoolgaande op de lagere school al reeds 7 dagen thuis is, omdat hij geen schoenen heeft en kleding.
Hij (ondergetekende) heeft zich schriftelijk en mondeling gewend tot de door u destijds aangewezen instanties, maar moet UEd tot zijn spijt mededelen dat hier, alsnog niet in is voorzien.
Geachte Heer Directeur, is dit nu voor u en de Heren verantwoord volgens de leerplicht wet, dat hij als rechthebbende in den zin der Zuiderzeesteunwet in dergelijke omstandigheden wordt gebracht.
Hij vraagt UEd dan beleefd of het niet gewenst zou zijn zich in dit geval te wenden tot den Minister van Onderwijs. Wilt u zo goed zijn hem hierin ten spoedigste van bericht en raad te dienen.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten