dinsdag 27 mei 2014

Geen uitzondering

Van der Poel probeert meerdere keren een hogere uitkering te krijgen. In oktober 1937 voert hij extra kosten op die hij zou moeten betalen voor de studie aan de Zeevaartschool van zijn zoon Thomas. Maar de directeur van de Rijksdienst vraagt daarop de burgemeester zijn zienswijze over de f 40,- vergoeding per jaar voor een glas melk... Ook vraagt van der Poel f60,- kleedgeld. Is het wel nodig om voor hem een uitzondering te maken, vraagt de directeur zich af.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten