donderdag 24 juli 2014

Geen halve maatregelen

De commies stelt geen halve maatregelen voor: “…zoo zullen diverse huren na afloop van de contracten worden verlaagd, moeten lonen worden herzien en zo mogelijk een inkrimping van het personeel. Ook de compagnons zullen met een lager weekinkomen genoegen moeten nemen, te meer daar 5 eigenaren de exploitatie financieel gesproken, onevenredig zwaar belasten. Ongetwijfeld is het dan mogelijk de vischhandel, zij het dan op meer bescheiden wijze, loonend te maken”.
Geen makkelijke opgave in crisistijd. Nu weten we dat de crisisjaren duurden van 1929-1940.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten