dinsdag 29 juli 2014

Geen recht op uitkering

In ieder geval oordeelt de commies van het Departement van Waterstaat dat niet is gebleken dat de drooglegging van de Zuiderzee de oorzaak is van de verminderde rentabiliteit en zodoende hebben de eigenaren ook geen recht op een uitkering in de zin van de Zuiderzeesteunwet. Eén van de knechten wel, maar die is niet regelmatig in dienst van C. Mooijer & Co. Maar ja, er wordt ook nog even opgemerkt dat het bedrijf niet in staat is namen en adressen van de knechten juist op te geven…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten