vrijdag 10 mei 2013

Scheepstypen van de Zuiderzee


De Zuiderzeevissers maakten bij de uitoefening van hun beroep gebruik van diverse soorten vaartuigen. De variaties hingen samen met cultuurhistorische achtergronden, vismethodes en de gesteldheid van het viswater.
Op de werven in de kop van Overijssel, Kuinre en Blokzijl, werden vooral schokkers gebouwd. Punters en bonsen kwamen met name uit Lemmer, Kuinre, Vollenhove, Kampen en Elburg, en nog weer andere scheepstypes waren meestal van Friese herkomst waarbij weer onderscheid gemaakt moest worden tussen de Hollandse kant en de kant van Friesland. Tot de Hollandse types behoren dan het waterschip, de togenaer, de drijver en de kwak, en uit Friesland kennen we vooral de aken, blazers en (Staverse) jol.
De botter ontwikkelde zich in de loop van de negentiende eeuw tot het meest verbreide scheepstype van de hele Zuiderzee!


Kleine aakjes werden ook wel bolletjes genoemd, niet te verwarren met de Vollenhover bol dat een ander scheepstype is. Op de foto het bolletje (klein aakje) van Ieme Tros.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten